El tema de la rave és LA ELECTRO JOTA o les DANCES PUNK:

Com ja sabeu la jota és un ball d’ençà que ballaven les
xiquetes i els xiquets en mig dels bancals pa vore què passava
(us sona?).

L’etimologia de “Jota” prové de l’antic xota, este del mozàrabe
*šáwta, salt, i este deriva del llatí saltāre, bailar. Algunes
teories diuen que este ball va naixer en Valencia, provenint de
la paraula del valencià antic xotar (botar o saltar), que va
passar al castllà com “jota”

         Vestits de dances, o jota o imaginari
semblant, com de fallera (i visca Berlanga), però molt sexy,
punkglam…, perquè la tradició no està renyida amb les males
formes, com el maleducat Toni el de l’Hostal…
https://www.flickr.com/photos/compartir-dona-gustet/3063544080/in/album-72157610237603254/
3062707895_fcc085fb4e_o